2009 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

INOvatyvaus verslo LABoratorija‘09

1-oji EUROPOS VERSLININKYSTĖS SAVAITĖ'09

Pirmoji Europos Verslinink

ystės savaitė prasidėjo gegužės 6 d. Šią didelę kampaniją sudarys 34 šalyse vykstantys su smulkiuoju verslu susiję renginiai, kuriais bus siekiama ištiesti pagalbos ranką tiems, kurie jau vykdo veiklą, ir paskatinti jaunus žmones savo gyvenimą susieti su verslininkyste.

23 milijonai veikiančių MVĮ yra pagrindiniai Europos

 darbdaviai. Kad ši kryptis nekistų ir būtų didinamas Europos konkurencingumas, Europos Sąjunga įvairiais būdais investuoja į MVĮ. Verslininkystės savaitė taip pat yra ir forumas, reklamuojantis ES Smulkiojo verslo aktą, sukurtą tam, kad būtų mažinamos verslo veiklos išlaidos ir palengvėtų verslo kūrimo procedūros. Šiuo aktu taip pat siekiama padėti mažosioms įmonėms sprendžiant šiuo metu aktualias ekonominės padėties ir klimato pokyčių problemas.

1-oji INOvatyvaus verslo LABoratorija‘09   INOLAB

Š.m. gegužės 7 dieną KMTP ir Manager.LT suorganizavo kūrybiškumo ugdymo renginį, skirtą visiems jauniesiems mokslininkams, potencialiems inovatyvaus verslo (ypač jaunimo tarpe) kūrėjams, inovacinėms ar technologinėms įmonėms.

Renginio „Inovatyvaus verslo laboratorija" metu buvo kombinuojamos teorinės žinios su praktiniais užsiėmimais, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į Europos Komisijos akcentuojamą metų temą ir logotipą.

Renginys buvo skirtas skleisti informaciją apie tai, kokią naudą verslo konkurencingumui turi naujausios žinios ir technologijos, motyvuoti jaunimą kurti verslą ir įtikinti, kad verslas yra patraukli karjeros galimybė; skleisti idėjas ir dalytis verslumo bei verslininkų patirtimi, atsisakyti standartinio stambaus verslo modelio ir supažindinti su šiuolaikiniam smulkiajam verslui būdingais modeliais.Pagrindinės nuorodos:

1.   http://www.kmtp.lt/ 

2. http://www.kepa.lt/

3.http://businessangels.lt/cms/index

4.http://www.invega.lt/

5.http://www.lvpa.lt/

6. http://www.ukmin.lt/lt/

7. http://www.nma.lt/ 

8. http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_en.htm