2009 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Europa – atvira erdvėverslo pradžiai ir plėtra

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei juose veikiantis Europos verslo ir inovacijų tinklas kartu su LCC tarptautiniu universitetu maloniai kviečia Jus dalyvauti konferencijoje „Europa – atvira erdvėverslo pradžiai ir plėtrai“, kuri įvyko gegužės 8 d. LCC tarptautiniame universitete, „Defehr“ centre (Kretingos g. 36, Klaipėda). Pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti verslumą ir tarptautinę versloplėtrą bei informuoti smulkųjį ir vidutinį verslą apie dabartines ES ir nacionalines finansavimo galimybes siekiant plėtoti ir išsaugoti verslą Lietuvoje ir ES vidaus rinkoje. Ši konferencija taps galimybepatyrusiems ir pradedantiesiems verslininkams išsaugoti savo verslą, užmegzti ryšius su versloatstovais, pasisemti idėjų, kaip plėtoti verslą bei kur konsultuotis jo plėtros ir paramos įmonėms klausimais.


2009 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

INOvatyvaus verslo LABoratorija‘09

1-oji EUROPOS VERSLININKYSTĖS SAVAITĖ'09

Pirmoji Europos Verslinink

ystės savaitė prasidėjo gegužės 6 d. Šią didelę kampaniją sudarys 34 šalyse vykstantys su smulkiuoju verslu susiję renginiai, kuriais bus siekiama ištiesti pagalbos ranką tiems, kurie jau vykdo veiklą, ir paskatinti jaunus žmones savo gyvenimą susieti su verslininkyste.

23 milijonai veikiančių MVĮ yra pagrindiniai Europos

 darbdaviai. Kad ši kryptis nekistų ir būtų didinamas Europos konkurencingumas, Europos Sąjunga įvairiais būdais investuoja į MVĮ. Verslininkystės savaitė taip pat yra ir forumas, reklamuojantis ES Smulkiojo verslo aktą, sukurtą tam, kad būtų mažinamos verslo veiklos išlaidos ir palengvėtų verslo kūrimo procedūros. Šiuo aktu taip pat siekiama padėti mažosioms įmonėms sprendžiant šiuo metu aktualias ekonominės padėties ir klimato pokyčių problemas.

1-oji INOvatyvaus verslo LABoratorija‘09   INOLAB

Š.m. gegužės 7 dieną KMTP ir Manager.LT suorganizavo kūrybiškumo ugdymo renginį, skirtą visiems jauniesiems mokslininkams, potencialiems inovatyvaus verslo (ypač jaunimo tarpe) kūrėjams, inovacinėms ar technologinėms įmonėms.

Renginio „Inovatyvaus verslo laboratorija" metu buvo kombinuojamos teorinės žinios su praktiniais užsiėmimais, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į Europos Komisijos akcentuojamą metų temą ir logotipą.

Renginys buvo skirtas skleisti informaciją apie tai, kokią naudą verslo konkurencingumui turi naujausios žinios ir technologijos, motyvuoti jaunimą kurti verslą ir įtikinti, kad verslas yra patraukli karjeros galimybė; skleisti idėjas ir dalytis verslumo bei verslininkų patirtimi, atsisakyti standartinio stambaus verslo modelio ir supažindinti su šiuolaikiniam smulkiajam verslui būdingais modeliais.Pagrindinės nuorodos:

1.   http://www.kmtp.lt/ 

2. http://www.kepa.lt/

3.http://businessangels.lt/cms/index

4.http://www.invega.lt/

5.http://www.lvpa.lt/

6. http://www.ukmin.lt/lt/

7. http://www.nma.lt/ 

8. http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_en.htm 

2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis

Tradiciniai amatai

"Tradicinių amatų kaip tautinio paveldo dalies plėtojimo galimybės Lietuvos kaime"

Praktinės dekupažo pamokos 

Tautinio paveldo produktai yra svarbi šalies etninės kultūros dalis. Pasaulio nematerialaus kultūros paveldo šedevru pripažinta kryždirbystė, Lietuvos keramika, tekstilė, kalvystė, juvelyrima. Lietuvoje taip pat senos namų apyvokos daiktų gamybos, tradicinių nacionalinių rūbų siuvimo ir kitų rankų darbo tautinio paveldo produktų kūrimo tradicijos.

Nuo 2008m sausio 1d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Tautinio paveldo produktų įstatymas http://www.tautinispaveldas.lt/portal/


JCI Projektas "Matyk svajonę"„INOVE-group“ kolektyvas kartu su „Klaipėdos regos ugdymo centro“ mokytoja, bei mokiniais dalyvavo renginyje „Matyk svajonę“

JCI Sostinė ir JCI Wonderful Copenhagen socialinis projektas skirtas skatinti jaunų aklųjų ir silpnaregiu moksleiviu motyvacija siekti karjeros ir savarankiškai kurti ateiti.

Apie projektą, „Matyk svajonę“ projekto ištakos: 2008m. vasara JCI Wonderful Copenhagen LOM (toliau JCI WC) nariai kreipsi su idėja inicijuoti tarptautini projektą tarp JCI Lietuva ir JCI Danija. 2008m. JCI Lietuva nacionalinio kongreso metu buvo suorganizuotas 4 JCI WC nariu vizitas Lietuvoje, po kurio nutarta vykdyti projektą kartu su „Lietuvos aklųjų ir silpnaregiu ugdymo centru“ (LASUC).

Projekto tikslas: Motyvuoti vyresniųjų klasių moksleivius aktyviai planuoti savo karjera ir jos siekti. Šviesti žmones ir verslo visuomene apie žmonių su regos negalia gebėjimus ir galimybes dirbti ir gyventi šiuolaikinėje visuomenėje.